Restaurering

Å ivareta historiske montasjer eller skinn innebærer et stort ansvar. Mens privatpersoner knytter stor ideell verdi til minner eller arvegods, har elementer i offentlige utstillinger eller samlinger kulturhistorisk verdi som skal tas vare på. I en restaureringsprosess ivaretar vi et objekts utseende og struktur ved hjelp av moderne arbeidsteknikker og -materialer. Vårt mål er å preservere historiske montasjer, skinn og samlinger på en skånsom og respektfull måte.

Våre tjenester

Vi reparerer og restaurerer skinn og montasjer og bygger nye sokler til historiske montasjer. Er skadeomfanget for stort bidrar vi med rekonstruksjon eller ombygging. På denne måten har vi bevart mange minner. Historiske montasjer eller skinn har stor ideell verdi for sine eiere og minnene skal møtes med respekt. Særlig stor ekspertise har vi bygd opp for restaurering av isbjørnskinn der vi mottar skinn fra hele landet.

Prosjekter

Klikk på prosjektene nedenfor for å få et innblikk i noen av våre tidligere restaureringsprosjekter.
Svartbjørnskinn til veggoppheng
Restaurering av gammel jerv-montasje
Reparasjon av rødrev-unge
Restaurering av brunbjørnskinn
Restaurering av isbjørnskinn

Isbjørnskinn

På grunn av utbredt jakt og fangst på Svalbard siden slutten av 1800-tallet finnes det i dag et overveldende antall isbjørnskinn i Norge. Fangststatistikker viser at over 30 000 isbjørner ble avlivet på Svalbard mellom 1871 – 1973, da isbjørnen ble fredet i Norge. Skinnene ble fra gammelt av beredt med alun-salt, som er et aluminiumsulfat. I forbindelse med vann i luften eller annen opprinnelse reagerer aluminiumsulfat over tid til bl.a. svovelsyre. Syra ødelegger bruddstyrken i skinnene og fører til skader ved fysisk belastning. Siden 2016 har Naturdesign spesialisert seg på restaurering av isbjørnskinn og er i dag markedsledende i Norge. Vi har utviklet egne teknikker og kan vise til gode løsninger for alle typer skader som kan forekomme.

Innsending

Naturdesign mottar skinn til restaurering fra hele landet. Slik går du fram for en individuell vurdering og prisantydning:
Send skinnet til “Naturdesign Tino Schott, Balsfjordveien 911, 9055 Meistervik”
Når vi mottar skinnet tar vi oss tid for en grundig undersøkelse. Deretter vil du motta en tilstandsbeskrivelse og et tilbud med forslag om tiltak på e-post.
Du velger selv om du ønsker å takke ja til tilbudet. Takker du ja, vil du motta en ordrebekreftelse med spesifikasjonen om hvordan oppdraget skal gjennomføres. Takker du nei til tilbudet, blir skinnet returnert i posten og du blir kun belastet for frakt og forpakning.

Kom i gang med NATURDESIGN.

Svartbjørnskinn til veggoppheng

Et svartbjørnskinn ble levert i meget dårlig tilstand. Grunnen dårlig avfetting var skinnet blitt sterkt porøst og degradert. Kunden ønsket at skinnet skulle henges på vegg. På grunn av degraderingen ville skinnet ikke ha tålt den fysiske belastningen av sin egen vekt på veggen. Skinnet ble derfor i første omgang stabilisert. Deretter ble en treplate tilskjært etter bjørnens form. For å forenkle frakt av skinnet seinere, ble plata laget i to deler og hengslet i midten. Skinnet kan så klappes sammen under frakt og størrelsen blir halvert. Som avslutningen rundt skinnet ble det montert skumgummi. Denne har funksjonen at man ikke kan kjenne treplata på kanten. Kunden ønsket et melert rødt stoff som understoff. Etter ferdigmontert skumgummi og understoff ble skinnet montert på treplata. Gjemt i pelsen ble det montert skruhull og etter ferdigstillelsen kunne skinnet skrus på veggen uten fare for strekkskader.

Restaurering av gammel jerv-montasje

Vi fikk innlevert en gammel montasje av en jerv. Jervens kropp var viklet i treull. Dessverre var kroppen ikke viklet fast nok slik at benene ikke bar vekten og jerven tippet mot siden. Jerven ble da fjernet fra treplata og benene armert på nytt. Vi foretok en positurendring og bygde ny sokkel basert på en gammel furustokk. Til slutt ble jerven rengjort og mindre skader reparert.

Reparasjon av rødrev-unge

En rødrev-unge med store skader ble innlevert til reparasjon. Montasjen var viklet i myk treull og bar ikke vekten sin. På grunn av deformering var skinnet revet mange plasser, ørene viste store skader. Vi rettet opp formen, armerte dyret på nytt og monterte nye ører. Ørene var fra gammelt av laget i bly mens vi gjenbygge dem i et termo-plastisk materiale. Som en service byttet vi ut den gamle treplata med en enkel ny sokkel. Mindre skader ble reparert og reven ble rensket til slutt.

Restaurering av brunbjørnskinn

Et brunbjørnskinn var blitt benyttet i formidling for barn. Grunnen den gamle beredningsmåten hadde skinnet ikke tålt belastningen av nysgjerrige barnehender over tid og hadde blitt revet i mange deler. Vi stabiliserte skinnet og sydde delen sammen i den grad dette var mulig. Deretter ble skinnet pålimt et fleksibelt og vanntett stoff på undersiden. Skinnet kan nå igjen brukes i formidling og kan i tillegg også anvendes utendørs uten fare for fuktinntrenging når skinnet ligger på bakken.

Restaurering av isbjørnskinn

Et gammelt isbjørnskinn ble innlevert fra Nordland til restaurering. Eieren kunne opplyse at dette ble tatt hjem fra Svalbard av bestefaren en gang i begynnelsen av 1900. Av skinnets beskaffenhet og materialvalg gjettet vi oss fram til at skinnet kunne stamme fra 1920-tallet. Skinnet var i overraskende godt stand for å være så gammelt men viste de typiske tegn for alundegradering og skader i ansiktet.

Vi fjernet understoffet og oppdaget at hodeformen var ustabil. Treskjoldet som dekket til nedre delen av hodet ble fjernet og vi oppdaget at hodeformen var opprinnelig bygd opp på det originale kraniet. Formen var modellert med gips på hønsenetting og gipsen var blitt knust i løpet av nesten 100 år. I hodeformen oppdaget vi rester av avispapir som viste seg å stamme fra avisen “Ny Tid”, datert 5. august 1935. Dermed var skinnets alder fastslått. Skadene i formen ble reparert og skinnet armert. Deretter monterte vi 2 cm filt og nytt understoff. Skadene i ansiktet ble modellert på nytt og kolorert til slutt.

Ta kontakt

Balsfjordveien 911
Malangseidet
9055 Meistervik

Lydtett kubus til utstilling

Norges arktiske universitetsmuseum

Naturdesign ble forespurt å bidra under oppbygging av utstillingen “Hvem er du når verden brenner” på Norges arktiske universitetsmuseum. I midten av utstillingen skulle det bygges en kubus på 3m høyde og 12 kvm. Kubusen skulle bygges som et frittstående rom tilnærmet lydtett for å kunne spille av lyd og film uten forstyrrelse av besøkende i resten av utstillingen. Kubusen ble isolert, bygd med dobbel gipsplate på innsiden og levert ferdig sparklet og malt. På innvendig gulv ble det montert teppefliser.

VÅRT GALLERI

Rødrev på hengende hjørnesokkel

En rødrev på 8 kg skulle monteres til utstilling i privat stue. Kunden ønsket at montasjen kunne henges inn i et hjørne for å kreve minst mulig plass på stua. Vi valgte å bygge reven fram for en gammel furu-rot. Sokkelen ble grovformet. Deretter ble reveformen bygd i polyuretan og sokkelen tilpasset. Reven ble montert med svakt åpen kjeft, ekte tenner og kunstig tunge.

Hode-bog montasje av elg

En stor elgokse, skutt i Gratangen, ble innlevert til montering. Skinnet ble flådd og saltet før beredning. Kunden ønsket at elgen skulle se rett fram og en form ble tilpasset dette. Trofeet ble saget ut av elgkraniet og montert på den kunstige hodeformen. Deretter ble skinnet montert. Montasjen fikk akkurat plass i eierens bil da det ble hentet.

Havørn på vegg

Ei havørn var blitt funnet død og skulle monteres på vegghengt sokkel til ei privat hytte. Skinnet ble beredt (garvet) for å bevare fylde i føttene. Dyret ble så montert på en enkel kropp i polyuretan, hals og ben ble viklet i treull. Fuglen ble montert på en habitatsokkel etter eierens ønsker slik at hodet havnet i 2,4 m høyde.

Restaurering

Naturdesign har spesialisert seg på restaurering av isbjørnskinn som de eneste i Norge. Vi har restaurert tradisjonsrike skinn, nesten 100 år gamle og har bidratt til reparasjon og forbedring av montasjer med høy ideell verdi. Vi bygger nye sokler til historiske montasjer og reparerer skader.

Beredning

Vi bereder skinn til vilt eller kjæledyr. I samarbeid med Malangen Veterinærkontor leverer vi skinn til minne og møter dyr og eiere med respekt og ydmykhet. Våre skinn blir hvitgarvet med minst mulig økologisk fotavtrykk.

Troféer

Jakt skaper sterke minner og mange jegere ønsker å stille ut minnene i hytte eller hjem. Vi leverer både hode-bog montasjer eller kranie-montasjer, montert på individuelle treskjold. Har du spesielle ønsker så skal vi finne kreative løsninger på å gjenskape jaktopplevelsen i lang tid etter.

Nye Montasjer

Fra mus til elg, fra snøspurv til ørn – vi leverer fugler og pattedyr, tradisjonelt montert eller med en morderne tilnærming. Basert på bilder eller tekst leverer vi montasjer som passer seg naturlig inn i hytte eller hjem og skaper minner av lang varighet. Naturdesign er et autorisert taksidermiverksted og tilbyr også montering av fredet vilt som rovpattedyr eller rovfugler.

Ommøblering av utstilling

Stiftelsen Rovdyrsenteret Bardu

Rovdyrsenteret i Bardu har hatt utfordringer med ei utstilling i besøkssenteret. Utstillingen var preget av flere skillevegger som forminket salen, slik at den var uegnet til å kunne ta imot grupper. I tillegg var mange berøringsskjermer ut av drift og utstillingen virket generelt lite inviterende.

Som et første tiltak i bygging av en ny utstilling bestemte vi å ommøblere den eksisterende utstillingen. Dette var et strakstiltak som ble gjennomført på tre dager. Vi fjernet skilleveggene og ikke-fungerende skjermer men tok vare på store bilder og informasjon. Bildene ble montert på flyttbare rammer mens informasjonen ble montert i rammer på utstillingens yttervegger. To skjelettmontre ble montert på hjul og hele belysningen i utstillingen ble tilpasset.

Utstillingen er nå lys, åpen og inviterende. Bilderammene på hjul kan benyttes som lettvegger ved behov, samtidig kan hele salen åpnes enda mer ved å flytte montre og rammer mot ytterveggene. Rovdyrsenteret kan nå benytte utstillingen til å ta imot grupper, arrangere kurs eller seminarer eller holde foredrag.

Havhest med kylling

Norsk Polarinstitutt

Havhesten er meget utsatt for marin forsøpling. Mange fugler dør hvert år av sult og skade med magen full av plast. Norsk Polarinstitutt ønsket en montasje av en voksen havhest med kylling som lett kan fraktes rundt til skoler og brukes i formidlingssammenheng. Dyrene ble montert på en kunstig habitatsokkel. Siden kyllingen skulle vises med åpent nebb ble hodet med nebb og tunge laget i form av en avstøpning, kolorert og montert inn i skinnet. Bunnplata av sokkelen er samtidig bunnen i en transportkasse. Montasjen kan lett låses inn i kassa og bæres i håndtak uten å ta skade under frakt. Siden det under framvisning ofte vil samles en gruppe rundt montasjen er toppen av kasselokket samtidig designet slik for å gi innpass for montasjens bunnplate. Hele kassen fungerer dermed samtidig som en pidestall og forenkler framvisning for grupper.

Formidlingsskinn av brunbjørn

Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

En ung brunbjørn ble skutt under skadefelling. Skinnet og kraniet skulle benyttes i formidlingssammenheng til å lære barn og ungdom om rovdyr. Skinnet ble beredt (garvet). Hodet ble montert inn i skinnet med et håndtak for å holde i. I tillegg ble en framlabb og en baklabb montert for å kunne sette spor i fuktig sand eller snø. Skinnet ble sydd igjen slik at bjørnen fikk sin tilnærmet opprinnelig form og størrelse. Bak halen ble det sydd igjen en åpning for å kunne stikke armen inn og holde skinnet for formidling og framvisning.

Siden dette handlet seg om et ungt individ der benstrukturen i kraniet ikke var ordentlig forvokst enda, delte hele kraniet seg i sine bestanddeler under rengjøring. I tillegg var bjørnen blitt skutt i hodet som resulterte i omfattende skader. Kraniet ble rengjort ensymatisk og avfettet. Deretter ble de eksisterende delene montert sammen igjen og ødelagte deler erstattet ved frihåndsmodellering. Kraniet brukes også i formidling i dag.

Formidling

I økende grad blir kunnskap formidlet eksternt ved å op psøke skoleklasser eller andre målgrupper. Vi designer og produserer formidlingsverktøy som er fleksible, flyttbare og bredt anvendelige for kunnskapsformidling.

Produksjon

Naturdesign er et autorisert taksidermiverksted og tilbyr produksjon av naturhistoriske utstillinger eller installasjoner. Vi har stor ekspertise i økologi og formidlingskunnskap og skaper naturtro installasjoner med høy grad av realisme.

Planlegging

Vi tilbyr konsulenttjenester innen planlegging av nye utstillinger eller oppgradering av eksisterende utstillinger. En detaljert utredning legger grunnlaget for en kostnadseffektiv utvikling av utstillingsdesign og -innhold.

Reparasjon / Vedlikehold

Utstillinger og installasjoner trenger vedlikehold. Vi kan tilby løsninger på reparasjon, vedlikehold eller ombygging uten forstyrrelse av offentlig utstillingsvirksomhet. I tillegg har vi kompetanse for å ivareta historiske objekter på en respektfull og skånsom måte.